OneDrive

Hướng dẫn đăng nhập song song nhiều tài khoản OneDrive trên Mac

21/07/2022 15:42 1295

Có thể đăng nhập nhiều tài khoản OneDrive trên cùng một Macbook không? Với tài khoản OneDrive bạn có thể đăng nhập cùng lúc trên nhiều thiết bị (không giới hạn thiết bị). Cũng như có thể đăng nhập nhiều tài khoản trên cùng 1 thiết bị. Việc quản lý sao lưu dữ liệu sẽ […]