Hướng dẫn sử dụngMicrosoft 365OneDrive

Hướng dẫn đăng nhập song song nhiều tài khoản OneDrive trên Mac

1508

Có thể đăng nhập nhiều tài khoản OneDrive trên cùng một Macbook không?

Với tài khoản OneDrive bạn có thể đăng nhập cùng lúc trên nhiều thiết bị (không giới hạn thiết bị). Cũng như có thể đăng nhập nhiều tài khoản trên cùng 1 thiết bị. Việc quản lý sao lưu dữ liệu sẽ diễn ra cùng lúc, độc lập & tiện lợi.

Cách sử dụng song song nhiều tài khoản OneDrive trên Mac

Để sử dụng song song nhiều tài khoản trên một Macbook cùng lúc. Các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau: